ZORGVOORWAARDEN

BSN in de zorg

Het burgerservicenummer (BSN) in de zorg

Wat is het burgerservicenummer?
Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer. Iedereen die in Nederland is ingeschreven bij een gemeente heeft een BSN. Uw BSN staat op uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart.

Wie gebruikt uw BSN?
Uw BSN wordt door alle overheidsorganisaties gebruikt. Bijvoorbeeld door uw gemeente en door de Belastingdienst. Ook uw zorgverlener gebruikt uw BSN. Voor goede gezondheidszorg is het belangrijk dat zorgverleners op een betrouwbare manier gegevens uitwisselen. Het BSN helpt daarbij.

Wat doen zorgverleners met uw BSN?
Zorgverleners zoals de huisarts, fysiotherapeut, apotheker of de specialist in het ziekenhuis nemen uw BSN op in de patiëntenadministratie. Uw BSN wordt bij  andere gegevens vermeld, zoals uw naam, adres en geboortedatum. Ook zorgverzekeraars nemen uw BSN op in hun administratie. Net als indicatieorganen die beoordelen of u bijvoorbeeld recht heeft op thuiszorg.

Wanneer gebruiken zorgverleners uw BSN?
Zorgverleners en zorgverzekeraars gebruiken uw BSN bij het uitwisselen van informatie. Bijvoorbeeld wanneer een ziekenhuis en een apotheek uw medische gegevens uitwisselen. Of wanneer uw huisarts dat doet.

Waarom
Zorgverleners, indicatieorganen en zorgverzekeraars gebruikten jarenlang verschillend persoonsnummers. Het BSN maakt een eind aan al deze nummers. Een uniek persoonsgebonden nummer zorgt voor minder fouten bij het uitwisselen van medische gegevens en andere gegevens. En het beschermt beter tegen fraude met identiteiten.

Wat betekent dit voor u?
Bij de eerste afspraak met een zorgverlener moet u zich kunnen legitimeren. Dat kan met een geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Zo weet uw zorgverlener zeker dat u degene bent die hoort bij het BSN en de andere gegevens in zijn administratie. En mag hij uw BSN gebruiken bij het uitwisselen van uw gegevens.
Bij volgende afspraken kan uw zorgverlener opnieuw om uw legitimatie vragen. Neem daarom altijd een geldig identiteitsdocument mee.

Wie moet zich kunnen legitimeren?
Iedereen die gebruik maakt van zorg moet zich kunnen legitimeren. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen identiteitsdocument of met het paspoort van één van hun ouders waarin zij zijn bijgeschreven.

Hoe is uw privacy geregeld?
Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om uw privacy goed te regelen. Er is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven.

Er wordt een overzicht bijgehouden van alle zorgverleners die uw BSN opvragen. U heeft het recht om dit overzicht op te vragen. Wilt u een overzicht van alle zorgverleners die uw BSN hebben opgevraagd? Kijk dan voor meer informatie op www.infoBSNzorg.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.infoBSNzorg.nl of bel met de servicedesk van het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, op werkdagen bereikbaar van 9.00 t 17.00 uur op telefoonnummer 0900 – 232 43 42 (€ 0,10 per minuut).

Zorgverleners die gebruikmaken van uw BSN gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Toch kan het gebeuren dat u zelf of een zorgverlener een fout ontdekt in uw BSN of in de gegevens die aan uw BSN zijn gekoppeld. Bespreek dan met uw zorgverlener hoe de fout opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met het BSN-punt, telefoonnummer 088 – 900 10 10. U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het BSN.