ZORGVOORWAARDEN

BIG tandartsen

Zorgverleners kunnen zich registreren in het BIG-register. Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Iedereen kan in het BIG-register zien of de tandarts bevoegd is om zijn/haar beroep uit te oefenen volgens de kwaliteitseisen die in Nederland gelden. Het BIG-register komt voort uit de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Onze Tandartsen zijn allemaal BIG geregistreerd.