Adres | Velperweg 138, 6824 HN Arnhem | 026-3614731 | contact@tandarts-in-arnhem.nl AFSPRAAK MAKEN

Tandartspraktijk Welkom gaat weer voorzichtig open!

Beste patiënten,

Wij zullen vanaf 28 april beperkt open gaan voor reguliere patiëntenzorg. Het beleid dat we volgen is dat we alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan we met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn. U kunt ons bellen voor het maken van een afspraak. Wij zullen u de volgende vragen stellen om te beoordelen of u kunt komen:

• Heeft u nu corona?

• Heeft u nu huisgenoten/gezinsleden met corona?

• Bent u genezen van corona korter dan 2 weken geleden?

• Heeft u één of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C)?

• Heeft u huisgenoten/gezinsleden met deze symptomen?

• Bent u in thuisisolatie?

• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

• Bent u 70 jaar of ouder of valt u onder 1 van de onderstaande risicogroepen, stel dan de            behandeling voorlopig uit:

-  diabetes mellitus;

-  chronische hartaandoeningen;

-  chronische afwijkingen of functiestoornissen aan de luchtwegen en longen;

-  ernstige nieraandoeningen;

-  verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na orgaantransplantatie, hematologische aandoeningen, bij (functionele) asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane afweerstoornissen waarvoor behandeling nodig is, of bij chemotherapie en/of bestraling bij kankerpatienten;

-  een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal<200/mm3.

 

Omdat handhygiëne bij deze virusuitbraak een belangrijk bron van besmetting blijkt te zijn, zullen wij u bij betreden van de praktijk vragen uw handen te desinfecteren met handalcohol. We verzoeken u daarna uw gezicht en zaken zoals mobiele telefoons en niet meer aan te raken. In de wachtruimte en bij het mken van afspraken proberen we met elkaar zo goed mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren die door de Rijksoverheid wordt geadviseerd.

Nog wat extra aanwijzingen:

• Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.

• Volg de aanwijzingen van ons personeel op.

• Houdt u rekening er mee dat het toilet gesloten is.

• Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider meekomen.

• Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

Wij zullen u ontvangen met een glimlach maar u de hand niet schudden. Voor sommige behandelingen zullen we u 1 minuut laten spoelen. In de behandelkamer houden we ons aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben we aanvullende hygiënemaatregelen genomen.

 

Met vriendelijke groeten,

Het team van Tandartspraktijk Welkom