Adres | Velperweg 138, 6824 HN Arnhem | 026-3614731 | contact@tandarts-in-arnhem.nl AFSPRAAK MAKEN

Nieuws

Onderstaand vindt u een nieuwsoverzicht over het reilen en zeilen in en rondom onze praktijk. Wij houden u graag op de hoogte!

Halt op reguliere behandelingen: alleen spoed!

Mondzorgorganisatie KNMT, waarbij wij als zorgverleners zijn aangesloten, adviseren hun leden om met ingang van maandag 16 maart 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend uitvoeren van spoedbehandelingen bij niet-coronapatiënten.

Wij volgen het advies van onze beroepsvereniging op en zullen daarom onze reguliere behandelingen tot nader order opschorten. Als u in de periode t/m 6 april een afspraak bij ons heeft, zullen wij hierover contact met u opnemen (telefoon of e-mail). Mocht u geen bericht hebben ontvangen, neem dan gerust contact met ons op.

U kunt ons per email contact@tandarts-in-arnhem.nl en telefonisch 026-3614731 tussen 9.00 uur – 13.00 uur en 14.00 – 17.00  bereiken.
Zonder afspraak mag u niet naar de praktijk komen. Heeft u geen reguliere afspraak bij ons gepland staan, vragen we u vriendelijk om dan geen contact met ons op te nemen, om onnodige drukte te voorkomen.

Wij hopen net als u dat deze situatie zo snel mogelijk verbetert en dat we allemaal gezond blijven.
Wij zullen u op de hoogte houden. Zorg goed voor uzelf.

Groet,
Team Tandartspraktijk “Welkom”

Update Coronavirus

Het coronavirus is nu een week in Nederland. De kans dat je besmet raakt met dit virus is nog steeds klein. Maar het blijft altijd goed om voorzichtig te zijn, ook als je naar de tandarts, mondhygiënist of orthodontist moet.

Goede hygiëne is van belang!

Omdat het virus van mens tot mens overdraagbaar is, blijft goede hygiëne van belang.

1. Was je handen regelmatig met zeep; ook goed tussen je vingers. Reinigen met desinfecterende gel is ook prima

2. Nies of hoest in je elleboog of gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct daarna weg

3. Raak je ogen, mond en neus zo min mogelijk aan

Mondzorgpraktijken volgen de richtlijn Infectiepreventie en hoeven op dit moment geen extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Ze houden de adviezen van het RIVM nauwlettend in de gaten en handelen ernaar wanneer dat noodzakelijk is. Neem bij vragen contact op met de praktijk.

 

 

Privacyverklaring

Vanaf 25-05-2018 is een nieuwe wet inzake de bescherming van de persoonsgegevens van kracht die de privacy en het correct gebruik van de persoonsgegevens van burgers van de Europese Unie door bedrijven garandeert. Daarom hebben we bij ons privacybeleid aangepast aan deze nieuwe regelgeving.

Voor een goede, veilige en verantwoorde zorg is het noodzakelijk om van iedere patient een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat contactgegevens, BSN, zorgverzekeringen met polisnummer, aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken en financiële gegevens. Ook worden gegevens opgenomen die verkregen zijn van andere bij de zorg betrokken hulpverleners zoals bijvoorbeeld de huisarts. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere hulpverleners (zoals bijvoorbeeld een kaakchirurg), alles indien dit noodzakelijk is voor een goede patiëntenzorg. Daarom hebben de hulpverleners -betrokken bij de patiënt -de plicht om elkaar te informeren, als dit nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt. Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie en het innen van vorderingen. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk voorgeschreven is, zoals zorgverzekeraars en factoringmaatschappijen.

Indien de patiënt uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen het uitwisselen van informatie met andere hulpverleners, kan het zeer nadelige gevolgen voor de patiënt hebben. Diens argumenten worden door de hulpverlener met hem besproken en gewogen. Indien het bezwaar van de patiënt ertoe leidt dat er geen verantwoorde patiëntenzorg kan worden gegeven en patiënt en hulpverlener er samen niet uitkomen, zal dit (kunnen) leiden tot het opzeggen van de behandelovereenkomst.

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen, zoals de tandarts,  mondhygienist, assistent of waarnemer, hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.

Volgens een verzoek is altijd mogelijk de informatie over de uitwisseling van de gegevens – wie, wat, met wie, waar en wanneer- te verkrijgen.

De algemene bewaartermijn van de gegevens uit het tandheelkundig dossier is vijftien jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patient uitgaan.

De patient heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patient van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven (aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. De patiënt behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.

De patient kan vragen (een deel) van zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden. Het vernietigingsverzoek wordt niet gehonoreerd indien de gegevens nog relevant zijn voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Elke patient heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Tandartspraktijk Welkom

Velperweg 138

6824 HN Arnhem

Tandarts voorlichting

Tandarts voorlichting1

Op woensdag 12-10-2016 is er een voorlichtingsbijeenkomst geweest waarbij drie tandartsassistentes hebben gesproken over gebitsverzorging.
Tijdens deze bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen opmerkingen te maken of ervaringen te delen. De jongeren hebben tips en trucs gekregen hoe dat ze het gebit moeten verzorgen en hoe je ervoor zorgt dat je een mooi glanzend wit gebit kunt behouden. Door middel van een PowerPoint presentatie en het gebruik van materialen werd het mooi inzichtelijk gemaakt. Het is een geslaagde avond geweest voor de jongeren van De Doelen. Na afloop kregen de jongeren een kleinigheidje van de assistentes.
We hopen dat iedereen over een aantal jaar met een prachtig gebit kan blijven lopen.

Veranderingen nieuwe jaar 2016

Wij willen u via deze weg een goed en gelukkig 2016 toewensen. We hopen u in goede gezondheid in de praktijk terug te zien, en dat de samenwerking op dezelfde prettige manier voortgezet kan worden.

Zoals u van ons gewend bent, zorgen wij voor de afwikkeling van de declaraties bij de zorgverzekering (indien u natuurlijk een aanvullende tandverzekering heeft). Om de administratieve processen te versnellen hebben wij besloten direct een verandering voor 2016 in te voeren. De patiënten die niet aanvullend verzekerd zijn moeten de rekening nu rechtstreeks aan de balie betalen. Wij kunnen deze niet meer indienen bij uw verzekering. Als u wel aanvullend tandverzekerd bent en u heeft een Eigen Bijdrage, dan krijgt u een rekening van onze factoringmaatschappij NMT Infomedics (nota komt via uwnota.nl). Als dit bedrag lager is dan €10 dan vragen wij u deze bij uw eerstvolgende bezoek aan de balie te voldoen.

Als u vragen hierover heeft kunt u altijd contact met ons opnemen via contact@tandarts-in-arnhem.nl of bellen op 026-3614731.

Met vriendelijke groeten,

Het team van Praktijk voor Tandheelkunde “Welkom”

Jaarwisseling

Dit jaar is een heel belangrijk en feestelijk jaar voor onze praktijk: het eerste sinds zijn overname door mij, het vijfde jaar van zijn nieuwe leven. Het was een moeilijk maar zeer voldaan en succesvol jaar. Dit jaar hebben wij weer het genoegen gehad om er voor u te zijn. Wij hebben ons best gedaan om een rustige en aangename sfeer in de praktijk te creëren en u een goede tandheelkundige zorg te bieden.
Voor de jaarwisseling willen wij het afgelopen jaar samenvatten en u informeren over onze verdere plannen en de aankomende veranderingen in de tandheelkundige zorg (het experiment van vrije tarieven v.a. 01-01-2012).
Dit jaar, in tegenstelling t voorgaande jaren, hebben wij een groot deel van de patiënten kunnen behandelen. Ook meerdere patiënten die al jaren de tandarts hebben vermeden hebben wij met succes kunnen bereiken. Tevens staan onze deuren ook open voor nieuwe patiënten.
De aangeboden tandheelkundige hulp heeft uitbreiding gekregen met betrekking t esthetiek (nieuwe mogelijkheden van Tanden bleken, “Snap on Smile” methode, Onzichtbare beugels (ClearCorrect), Anti-Snurk apparaten en behandelingen aan de patienten met OSAS, Implanlogie en implantaatgedragen structuren (kronen, bruggen en het befaamde Klikgebit-de royale oplossing voor het loskomen te zitten van de onderprothese, in de meeste gevallen ook vergoedt door de verzekeringsmaatschappijen) etc… Allerlei informatie over deze en vele andere behandelingen (inclusief voorbeelden uit eigen praktijk) kunt u vinden op onze website bij de “BEHANDELINGEN“. U kunt altijd uw vragen stellen aan ons personeel.

De tandartsen staan geregistreerd in KRT(Kwaliteitsregister Tandartsen). Er worden regelmatig cursussen georganiseerd voor onze team om op de hoogte van de renovaties in de te tandheelkunde te blijven en deze te gebruiken in onze dagelijkse werk.
Wij geven extra aandacht aan hygiëne-maatregelen, legionella-preventie, gebruik van goede apparatuur en er is een jaarlijks onderhoudsschema.
We zijn goed gekeurd door de Inspectie van de Gezondheidszorg.
Wij zijn elke dag geopend en werken ook in de avonduren. Patiënten met pijnklachten worden per direct behandeld, wat helaas kan leiden t verschuivingen in de planning en vertragingen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wij doen er alles aan om de afspraken volgens het tijdschema te laten verlopen. Het is altijd mogelijk om tijdens de wachttijd van een kopje thee of koffie te genieten en wat informatie te krijgen van filmpjes die op een speciale TV-scherm (“DentalView”) worden geont in onze gezellige wachtkamer.

SMS-service

Vanaf 1 juli 2008 krijgt iedereen die zijn mobiele nummer aan ons heeft doorgegeven de dag voor zijn/haar afspraak om 11 uur een sms ter herinnering aan de afspraak van morgen.
Dit is een service van ons omdat het ch regelmatig voorkomt dat patiënten hun afspraak vergeten.
Als u ook graag een sms van ons ontvangt en u heeft uw mobiele nummer nog niet doorgegeven, neemt u dan contact met ons op via de mail of per telefoon.

KRT

Beste patiënten,
Sinds 20.04.2010 staat onze praktijk aangesloten bij Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT).

Tarieven omlaag per 1 juli 2015

Tarieven tandarts per 1 juli omlaag

Tarieven tandarts per 1 juli omlaag

Met ingang van 1 juli, dalen de tarieven die tandartsen en orthodontisten in rekening mogen brengen voor hun behandelingen. Deze tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa schrijft de maximumtarieven voor die tandartsen en orthodontisten in rekening mogen brengen voor hun behandelingen.
Omlaag
De NZa kort per 1 juli orthodontiebehandelingen met 1,48%, tandheelkundige behandelingen (behalve implantologische) met 5,15% en implantologische behandelingen met 19,14%. Implantologie houdt zich bezig met de kunstmatige “wortels” waarop kronen, bruggen en klikgebitten worden geplaatst.
Remt verdere ontwikkeling
Voorzitter Aad van der Helm van de beroepsvereniging voor tandartsen, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT): “Een verlaging van de tarieven is niet zonder meer in het belang van de patiënt. De tariefdaling brengt ook risico’s met zich voor de ontwikkeling van de mondzorg. De nieuwe tarieven versimpelen het tandheelkundige aanbod: een oplossing voor een tandheelkundig probleem die beter maar ook duurder is, zal vaker genegeerd worden omdat deze niet wordt vergoed. En inspanningen en investeringen gemoeid met innovatie zijn steeds moeilijker op te brengen. Dat remt de verdere ontwikkeling van de mondzorg.”
“De KNMT wil met de NZa afspraken blijven maken over het borgen van goede en betaalbare zorg in de basisverzekering. Maar patiënten hebben daarnaast baat bij volledige vrijheid om te kiezen uit alle behandelmogelijkheden, ook de meest innovatieve. Die kunnen alleen worden aangeboden als de tarieven niet zo strak worden gereguleerd. Daarvoor zullen we ons hard blijven maken.”

Sponsoring

Arnhem

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject ‘Het BeterBoek‘ voor het kindercentrum en dagbehandeling in het Rijnstate ziekenhuis Arnhem. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in het Rijnstate ziekenhuis gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt!
Het BeterBoek 2-6 jaar en 6-12 jaar
Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Bureau Méteau verzorgt een uitgave van Het BeterBoek voor kinderen van 2 tot 6 jaar en een editie voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.