ONZE TANDARTSPRAKTIJK

Vacatures

Openstaande vacature I:

Mondhygiënist(e) gezocht

We zijn op zoek naar een mondhygiënist(e) die ons geweldige team zou kunnen versterken!

Dagen en uren in overleg.

Mocht je interesse hebben, neem dan gerust contact met ons op via:

contact@tandarts-in-arnhem.nl

 

Openstaande vacature II: 

Tandartsassistent(e) gezocht

Voor onze tandartspraktijk in Arnhem zoeken we een flexibele tandartsassistente.

Uren en dagen zijn in overleg. Invallen tijdens ziekte zou ook fijn zijn.

Taken en verantwoordelijkheden:

- Assisteren van de tandarts

- Sterilisatiewerkzaamheden

- Röntgenfoto’s maken.

 

Privacyverklaring  Tandartspraktijk “Welkom” voor sollicitanten

 

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartspraktijk Welkom streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan. In deze privacyverklaring kunt informatie vinden over:

-          de gronden waarop wij uw persoonsgegevens verwerken;

-          de categorieën persoonsgegevens die wij van u verwerken;

-          de doeleinden op grond waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken;

-          of wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken;

-          hoelang wij uw persoonsgegevens bewaren;

-          op welke wijze wij uw persoonsgegevens beveiligen;

-          welke privacyrechten u als werknemer of sollicitant heeft;

 

1. Categorieën persoonsgegevens en doeleinden van de verwerking

Voor het aangaan of uitvoeren van de arbeidsovereenkomst hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

2.a U bent sollicitant 

-          uw achternaam, voornamen, initialen, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke communicatie zoals bijvoorbeeld uw e-mailadres;

-          nationaliteit en geboorteplaats;

-          uw bankrekeningnummer, indien wij een vergoeding verstrekken voor de reiskosten die u maakt in verband met de sollicitatieprocedure;

-          gegevens over de door u gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages;

-          gegevens over de functie binnen onze praktijk waarnaar u solliciteert;

-          gegevens betreffende de aard en inhoud van uw huidige dienstverband en gegevens over de beëindiging daarvan;

-          gegevens over de aard en inhoud van vorige dienstverbanden en beëindiging daarvan;

-          andere gegevens die met het oog op het vervullen van de functie die door u zijn verstrekt of van u bekend zijn;

-          andere gegevens die nodig zijn voor de uitvoering of toepassing van een wet.
2.b Doeleinden gegevensverwerking
Wij hebben deze gegevens van u nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor een functie die beschikbaar is of kan komen binnen onze praktijk, de afhandeling van de door u gemaakte onkosten met betrekking tot de sollicitatieprocedure, interne controle en bedrijfsbeveiliging, het laten uitvoeren van een aanstellingskeuring of uitvoering of toepassing van een wet.

3. Gevolg niet verstrekken persoonsgegevens
Het niet verstrekken van persoonsgegevens kan ertoe leiden dat wij u niet in dienst kunnen nemen of wij u niet kunnen aanmelden voor bepaalde diensten/voorzieningen. Denk hierbij aan het aanmelden bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn of een collectieve verzekering.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens in beginsel alleen voor onze eigen bedrijfsvoering in het kader van de sollicitatieprocedure en (uitvoering van) de arbeidsovereenkomst. Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleneinden waarvoor deze persoonsgegevens door ons zijn verkregen. In sommige gevallen is het echter nodig om uw persoonsgegevens aan derden te verstrekken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan de volgende derden:
-      ReNaDent Management@Advies,

5. Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting.

6. Uw privacyrechten

U heeft op grond van de AVG verschillende rechten die u kunt uitoefenen:

-          Recht op inzage/kopie: inzage in uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld uw personeelsdossier, behalve persoonlijke aantekeningen van uw leidinggevende en/of anderen). U heeft ook recht op een kopie van uw persoonsgegevens;

-          Recht op rectificatie: het recht om onjuist verwerkte persoonsgegevens te corrigeren, bijvoorbeeld in uw personeelsdossier;

-          Recht op verwijdering: het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens (LET OP: wij hoeven geen gehoor te geven aan uw verzoek indien wij de persoonsgegevens moeten bewaren op grond van een wettelijke plicht, een gerechtvaardigd belang hebben of de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst);

-          Recht op beperking: het recht om verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;

-          Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens;

-          Toestemming intrekken: indien u toestemming heeft gegeven voor verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kunt u deze toestemming ten alle tijden intrekken;

-          Klachtrecht: een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (Adres: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag).

Indien u ontevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt telefonisch contact met ons op nemen op het telefoonnummer: 026-3614731. Indien u gebruik wilt maken van bovenstaande rechten, kunt u ook een e-mail sturen naar: contact@tandarts-in-arnhem.nl.  U kunt het verzoek ook per post verzenden naar het adres: Tandartspraktijk “Welkom”  Velperweg  138, 6824 HN Arnhem.

Wij streven ernaar om binnen 4 weken op uw verzoek te reageren.

 7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen aan u tijdens een werkoverleg worden medegedeeld.

8. Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacyverklaring? Neem hiervoor contact met ons op via de onderstaande contactgegevens:

Dr. M. Moussian, directeur

Praktijk voor Tandheelkunde “WELKOM”

Velperweg 138

6824 HN ARNHEM

Tel: 0263614731