ONZE TANDARTSPRAKTIJK

Kwaliteit in Tandartspraktijk "WELKOM"

krt kwaliteit in tandartspraktijk WELKOMIn onze tandartspraktijk zijn de tandartsen ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). Dit is een onafhankelijk, openbaar kwaliteitsregister van praktiserende tandartsen in Nederland. Zij slaan de brug tussen deskundige, professionele mondzorg en tevreden patiënten. Het KRT focust aan de ene kant op kwaliteitsbeleid van de tandheelkundige beroepsgroep. Aan de andere kant zetten ze zich in voor de patiënt. Dit komt tot uitdrukking in de volgende kerntaken:

 

    1. Het bevorderen van de deskundigheid van tandheelkundige professionals, onder meer in de vorm van geaccrediteerde bij- en nascholing en intercollegiaal overleg;
    2. Het registreren van (Wet BIG geregistreerde) tandartsen die minimaal 14 uur per week patiëntgebonden tandheelkundige behandelingen verrichten;
    3. Het opstellen en schetsen van kwaliteitsnormen voor tandartsen;
    4. Het zichtbaar maken van de kwaliteitszorg van tandartsen.

 

Ons personeel duikt regelmatig weer in de boeken voor extra cursussen. Jaarlijks wordt ook het BHV-certifaat (bedrijfshulpverlening) behaald.

 

Onze tandartspraktijk is volgens de richtlijnen en regels van de inspectiedienst voor de Gezondheidszorg, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, een goedgekeurde medische instelling. Jaarlijks worden kwaliteitsverslagen gepubliceerd.