Behandelingen

Snurken en OSAS

 

Wat is snurken? Is er een oplossing voor u? vor ort ausgelieferte produkte, die besten preisen garantiert. jetzt konnen sie kaufen. Tijdens de slaap ontspannen de spieren die de bovenste luchtweg openhouden en zakt de tong naar achteren. Hierdoor wordt de luchtweg nauwer. Door het aanzuigen van lucht tijdens het ademhalen kunnen de weke delen van de mond- en keelholte gaan trillen, waardoor er snurkgeluiden ontstaan.Bij ernstige vernauwingen kan de luchtweg zelfs volledig worden afgesloten en treden er tijdelijke ademstilstanden op. Volledige of gedeeltelijke onderbrekingen van de luchtstroom langer dan tien seconden worden respectievelijk apneus en hypopneus genoemd. Bij gemiddeld meer dan vijf apneus of hypopeus per uur is er sprake van een obstructief slaapapneusyndroom (OSAS).

Gevolgen
Harde snurkgeluiden kunnen een relatie en het gezin ernstig ontregelen. Daarbij komt dat veelvuldige ademstilstanden tot een bijzonder onrustige slaap leiden. Zonder dat de patiënt zich ervan bewust is, wordt hij bij iedere apneu en hypopneu halfwakker (ontwaakreactie of arousal). Daarna slaapt de patiënt weer verder tot de volgende apneu. Dit gaat de hele nacht zo door. Het gevolg is dat men overdag schijnbaar zonder oorzaak vermoeid en slaperig is. Dit kan onder meer leiden tot problemen op het werk en in de privésfeer. Ook bestaat er een verband tussen nachtelijke ademstilstanden en hart- en vaataandoeningen, diabetes en vroegtijdig overlijden.

 

Wat is MRAanti snurk apparaat MRA  tandartspraktijk WELKOM in Arnhem
Bij snurken en het obstructieve slaapapneusyndroom zijn verschillende behandelingen mogelijk. In de eerste plaats kunnen patiënten er vaak zelf wat aan doen (gewichtsvermindering, stoppen met roken, ’s avonds minder alcohol nuttigen, geen slaapmiddelen meer gebruiken en tegengaan van slapen op de rug).Een veelgebruikte optie is continuous positive airway pressure ofwel CPAP (uitgesproken als: siepep). Men slaapt dan met een masker, waarmee door een apparaat via een slang lucht in de neus wordt geblazen. CPAP wordt meestal gebruikt bij patiënten met ernstige en moeilijk te behandelen ademstilstanden tijdens de slaap. Vanwege het geringe comfort is behandeling met CPAP voor sommige mensen erg onplezierig.

Een andere mogelijkheid, die in het algemeen beter wordt verdragen, is een mandibulair repositie-apparaat (MRA). Deze uitneembare beugel houdt de onderkaak ’s nachts naar voren waardoor de keelholte openblijft. Hierdoor nemen het snurken en de apneus en hypopneus af. MRA’s worden het vaakst met succes toegepast bij licht tot ernstig snurken en licht tot matig OSAS.

MRA is gebaseerd op dat van een bij kinderen veelgebruikte orthodontische beugel. MRA is een effectief hulpmiddel om snurkgeluiden en ademstilstanden tijdens de slaap tegen te gaan. Ook tijdens vakanties kan een MRA makkelijk worden meegenomen en gedragen. Wilt u meer informatie over het maken van MRA in onze praktijk – vraag het uw tandarts!