Behandelingen

Preventie

De preventieve verzorging van de praktijk bestaat uit:

Onderzoek

Uw gebit wordt regelmatig, tot 2 maal per jaar, gecontroleerd.

Preventieve behandeling

Deze behandeling is gericht op het voorkomen van tandbederf en tandvleesproblemen. Zij bestaat uit het geven van een poetsinstructie. Hierbij leert u systematisch uw tanden te poetsen. Aan de ouders worden geadviseerd hoe ze hun kinderen kunnen helpen bij het poetsen. Naast voorlichting bestaat deze behandeling, indien nodig, ook uit het aanbrengen van fluoride op het gebit (fluoride-applicatie) en het aanbrengen van een beschermlak op de kiezen(sealant). Meestal worden dit soort behandelingen bij een mondhygiënist of bij een preventieassistente gemaakt. Als aanvulling op het gebitsonderzoek kunnen er röntgenfoto’s gemaakt worden.

De preventieassistente

De preventieassistente is opgeleid en bevoegd om in opdracht van de tandarts behandelingen uit te voeren op het gebied van mondhygiëne. Zij maakt onder andere uw gebit grondig schoon, maar geeft ook advies en instructie om tandbederf en tandvleesontstekingen te voorkomen. Preventie omvat alles wat er gedaan kan worden om tandheelkundige problemen in de toekomst te voorkomen. Redenen dat u doorverwezen kunt worden naar de preventieassistent zijn bijvoorbeeld:

  • uitgebreide gebitsreiniging en poetsinstructie
  • ontstoken tandvlees
  • beginnende cariës (‘gaatje’)
  • gevoelige tandhalzen
  • verbetering mondhygiëne
  • advies over uw voeding

De preventieassistente alleen kan uw tanden en tandvlees niet gezond maken. Uzelf bent een belangrijke factor in het wel of niet slagen van de behandeling. Samen met u zal zij bekijken hoe uw mondhygiëne aangepast of verbeterd kan worden.

Sealen

Sealen beschermt de kiezen tegen gaatjes. Het beschermt ze op die plaatsen waar ze het meest gevoelig zijn voor gaatjes, namelijk in de groeven en putjes. Deze zijn kwetsbaar, vooral als ze diep en smal zijn.

Wat is sealen?
Sealen (spreek uit: sielen) betekent letterlijk afdichten of verzegelen. Sealen bij de tandarts betekent dan ook het afdichten of verzegelen van de groefjes en putjes in tanden en kiezen. Het sealen gebeurt met een kunststoflak.
 Preventie sealen tandarts in Arnhem
Waarom wordt er geseald?
Er wordt geseald om de kiezen te beschermen tegen gaatjes. Sealen beschermt de kiezen op plaatsen die het meest gevoelig zijn voor gaatjes, namelijk in de groeven en putjes. Deze zijn kwetsbaar, vooral als ze diep en smal zijn. De haren van de tandenborstel kunnen er moeilijk bij. Meestal wordt er geseald kort nadat de blijvende kies helemaal is doorgebroken. Dan is de kans op gaatjes het grootst.
 preventie tandenpoetsen praktijk WELKOM

 

Hoe verloopt de behandeling?

 

Schoonmaken. Allereerst wordt de kies schoongemaakt met een borsteltje of een instrument.  Tandreventie schoonmaken praktijk WELKOM
Drooghouden. Speeksel verhindert dat de lak aan de kies hecht. Daarom houdt de tandarts of mondhyiënist/preventieassistente de kies droog met wattenrolletjes of een rubber lapje. De kies wordt droog geblazen met een luchtspuit. Vanaf dit moment is het belangrijk dat er geen speeksel meer bij de kies komt. Preventie3_2
Etsen. Om de lak goed te laten hechten worden de groefjes en putjes in het glazuur met een zure vloeistof of gel wat opgeruwd (geëtst). Dit wordt meestal met een spuitje aangebracht. Preventie3_3
Spoelen. De zure vloeistof of gel wordt na een korte inwerktijd met water weggespoeld. De tandarts of mondhygiënist/preventieassistente blaast met de luchtspuit de kies opnieuw goed droog. Preventie3_4
Sealen. Nu kan de kunststoflak met een instrument of kwastje op de kies worden aangebracht. De lak is heel dun en vloeit tot diep in de bodem van de groefjes en putjes.
Verharden van de lak. Afhankelijk van de laksoort verhardt deze vanzelf of wordt deze hard gemaakt door er met een lamp met blauw licht op te schijnen. Tenslotte controleert de tandarts of mondhygiënist of de lak goed op zijn plaats zit. Preventie3_6

Wat zijn de voordelen van het sealen?
Het grootste voordeel is dat er in de behandelde vlakken minder kans op gaatjes is. De lak is vrijwel onzichtbaar en de behandeling is volledig pijnloos.
Wat zijn de nadelen van het sealen?
Er zijn geen echte nadelen, maar na afloop van de behandeling kan het soms even een beetje vies smaken
Wat is voor mijn kind belangrijk om te weten?
Jonge kinderen hebben meestal moeite om hun mond langere tijd open te houden. Het is aan te raden uw kind te vertellen hoe de behandeling verloopt. U kunt hiervoor de tekeningen uit deze brochure gebruiken. Als uw kind weet wat er gebeurt is de kans groter dat de behandeling vlot verloopt!
Gebeurt het sealen ook bij volwassenen?
Wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat er gaatjes zullen ontstaan wordt bij uitzondering ook bij volwassenen geseald
Moeten de kiezen van elk kind worden geseald?
Nee, er wordt alleen geseald als de tandarts verwacht dat er gaatjes in de groefjes ontstaan. Uw tandarts of mondhygiënist/preventieassistente kan u hierover adviseren.
Is sealen nog nodig als ik fluoride geef?
Ja. Van fluoride is bekend dat het vooral goed werkt op de gladde vlakken van een tand of kies en minder goed werkt in de groeven en putjes. Het sealen is dus een goede aanvulling op het fluoridegebruik.
Hoe lang gaat de kunststoflak mee?
De kunststof die diep in de groeven zit gaat enkele jaren mee. De tandarts of mondhygiënist/preventieassistente controleert dit elke keer bij de halfjaarlijkse controle.

Fluorideadvies
In het verleden werden vaak fluortabletten bij kinderen gebruikt. In 1998 bleek dat de fluoride in tandpasta minstens zo effectief is.

Ivoren Kruis-fluorideadvies 0 t/m 1 jaar
Na doorbraak van het eerste tandje moet worden begonnen met één keer per dag te poetsen met een ‘peutertandpasta’.

2, 3 en 4 jaar
Twee keer per dag poetsen met een peutertandpasta.

5 jaar en ouder
Twee tot drie keer per dag poetsen met een fluoridetandpasta voor volwassenen. Om de inname van teveel fluoride te voorkomen en uw kind goed te leren poetsen is het verstandig om de hoeveelheid tandpasta te controleren. Een klein beetje, ongeveer zo groot als een erwt is al voldoende. Kinderen moeten ook tot hun tiende geholpen worden met het poetsen. Let erop dat de tandpasta wordt uitgespuugd en niet doorgeslikt.

Extra fluoride bij hoog risico op tandbederf.
In het geval dat er toch veel tandbederf/cariës ontstaat, ondanks goed poetsen, zou extra fluoride kunnen helpen. Sommige mensen zijn helaas gevoeliger voor tandbederf, bijvoorbeeld door een verkeerde samenstelling en hoeveelheid van het speeksel. Een mogelijkheid is het uitbreiden van de fluoridemomenten tot maximaal 4 per dag. Bij voorkeur wordt dit gedaan door middel van tandenpoetsen met een fluoridetandpasta. Het spoelen met een fluoridemondspoeling of fluoridetabletten kunnen hiervoor echter ook gebruikt worden.

Bij gebruik van fluoridetabletten: doe dit verspreid over de dag, kauw ze fijn en verdeel het goed door de mond. Hou de tabletten zolang mogelijk in de mond alvorens door te slikken. Bij zowel jongeren als volwassenen met een verhoogd risico op tandbederf, kan de tandarts ook in de stoel een fluoridebehandeling geven. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een lepel met fluoridegel, maar ook door het aanbrengen van de fluoridevloeistof met een wattenstaafje of penseel.

Het is ook mogelijk om een lak aan te brengen op de tanden en kiezen. Uit de lak wordt langzaam fluoride wordt vrijgelaten. Bij kinderen jonger dan zes jaar is het advies om als extra fluoride, alleen nog de fluoridelak en niet meer de gel of vloeistof, te gebruiken. Tandartsen, mondhygiënisten, jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en voorlichtingsmedewerkers geven allen voorlichting over fluoride. Mocht het noodzakelijk zijn om van het fluoride basisadvies af te wijken, dan kunnen zij u daar over informeren. In principe heeft de tandarts of mondhygiënist/preventieassistente het beste zicht op de gezondheidssituatie van de mond. Overleg met hem of haar als u extra fluoride wilt of moet gaan gebruiken.

Klik hier voor de voorbeelden uit eigen praktijk.