Behandelingen

Bijna alle tandheelkundige verrichtingen worden in onze tandartspraktijk uitgevoerd. Voor parodontale en orthodontische indicaties is een nauwe samenwerking met erkende specialisten voorhanden. Specialismen zijn er niet voor niets en we aarzelen nimmer om u, indien dat nodig is, te verwijzen naar tandheelkundige specialisten als: de kaakchirurg, orthodontist(beugeltandarts) ook voor volwassenen, parodontoloog (tandvleesspecialist) en andere medische specialisten (KNO-artsen enz.).

 

Schoonmaken van instrumentarium
Gebruikte instrumenten gaan na een behandeling in een thermodesinfector. Dit is een speciale afwasmachine voor tandheelkundige instrumenten. Als de instrumenten eruit komen zijn ze thermisch gedesinfecteerd. Als instrumenten voor chirurgische of endodontische behandelingen worden gebruikt, gaan ze na de thermodesinfector ook nog in een sterilisator. Dit apparaat verhit de instrumenten tot ze steriel zijn.

 

waterinspectie in tandartspraktijk WELKOM in ArnhemWaterinspectiedienst

De praktijk krijgt elk half jaar een bezoek van de waterinspectiedienst. Er wordt dan gecontroleerd of de praktijk legionella-vrij is. Er is een plan opgesteld waar wij ons aan houden. De praktijk is goedgekeurd door de inspectie.